2022/0890 Renée Mlodyszewski

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Renée Mlodyszewski
Saksdokument: 2022 0890 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 06.06.2022
Avsluttet: 28.10.2022
Status: Avgjort