2022/1013 Manymore AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Manymore AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 11.07.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet