2022/1013 Manymore AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Manymore AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 11.07.2022
Avsluttet: 24.04.2023
Status: Avgjort