2023/0705 Stiftelsen LO Media

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Stiftelsen LO Media
Saksdokument: Medieklagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 25.08.2023
Avsluttet: 27.11.2023
Status: Avgjort