2024/0120 Larvik Kulturhus Bølgen

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Larvik Kulturhus Bølgen
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 16.01.2024
Avsluttet: 26.02.2024
Status: Avgjort