2024/0316 Nye Arendals Tidende AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Nye Arendals Tidende AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 29.02.2024
Avsluttet: 12.04.2024
Status: Avgjort