2024/720 Creo - Forbundet for kunst og kultur og Artistorganisasjonen GramArt

Førsteinstans: Patentstyret
Klager: Creo - Forbundet for kunst og kultur og Artistorganisasjonen GramArt
Saksdokument:
Avgjørelse:
Regelverk: Krav om dekning av sakskostnader

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 06.05.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet