2024/798 Privatperson

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Privatperson
Saksdokument:
Avgjørelse:
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 16.05.2024
Avsluttet: 17.06.2024
Status: Avgjort