Gå til innhold

2021/860 Fagpressen Ask på vegne av Ask Media AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Fagpressen Ask på vegne av Ask Media AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 860
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Sammendrag

Medietilsynet avslo klagers søknad om tilskudd til prosjektet "Renholdsbransjen - en motor for integrering og mangfold." Avslaget ble påklaget 9. april 2021. Medieklagenemnda kom fram til at vilkårene i forskriften § 2 ikke var oppfylt. Klagen ble forkastet.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 20.05.2021
Avsluttet: 30.06.2021
Status: Avgjort