Gå til innhold

2021/860 Fagpressen Ask på vegne av Ask Media AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Fagpressen Ask på vegne av Ask Media AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 20.05.2021
Avsluttet: 30.06.2021
Status: Avgjort