2023/0011 Storstein Film

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Storstein Film
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 09.01.2023
Avsluttet: 24.04.2023
Status: Avgjort