2023/0011 Storstein Film

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Storstein Film
Saksdokument:
Avgjørelse:
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 09.01.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet