Gå til innhold

2020/421 Oslo kommune v/Renovasjonsetaten

Innklaget: Oslo kommune v/Renovasjonsetaten
Klager: Euromiljø Natur AS / Stiftelsen Radarveien
Saksdokument: 2020 421 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for levering av fruktkurver. Klager ble avvist, og anførte at avvisningen er urettmessig da man ikke fikk mulighet til å ettersende dokumentasjon knyttet til kvalifikasjonskravet knyttet til sosiale krav. Sekretariatet fant at klagen klart ikke kunne føre frem, og avviste derfor klagen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 22.05.2020
Avsluttet: 09.11.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat