2004/1 Høgskolen i Oslo

Innklaget: Høgskolen i Oslo
Klager: Allkopi
Saksdokument: 20041
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

I en åpen anbudskonkurranse om trykkeritjenester fant innklagede at det ikke var økonomisk dekning for å gjennomføre konkurransen. Innklagede valgte derfor å avlyse konkurransen og heller benytte seg av en opsjon på forlengelse av den eksisterende trykkerikontrakten. Klagenemnda kom til at innklagede hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MGM
Registrert inn: 05.01.2004
Avsluttet: 08.11.2004
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda