Gå til innhold

2004/1 Høgskolen i Oslo

Innklaget:Høgskolen i Oslo
Klager:Allkopi
Saksdokument:20041
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

I en åpen anbudskonkurranse om trykkeritjenester fant innklagede at det ikke var økonomisk dekning for å gjennomføre konkurransen. Innklagede valgte derfor å avlyse konkurransen og heller benytte seg av en opsjon på forlengelse av den eksisterende trykkerikontrakten. Klagenemnda kom til at innklagede hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MGM
Registrert inn:05.01.2004
Avsluttet:08.11.2004
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda