2005/195 Helse Nord RHF

Innklaget: Helse Nord RHF
Klager: Roald H. Simonsen m.fl.
Saksdokument: 2005 195 Roald H Simonsen Helse Nord RHF
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager deltok i en anbudskonkurranse for syketransport, men ble avvist pga manglende kapasitet. Det bestrides at klager ikke hadde tilstrekkelig kapasitet, og at kapasitetskrav uansett skulle vært angitt i konkurransegrunnlaget.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: PLA
Registrert inn: 20.07.2005
Avsluttet: 30.11.2006
Status: Avgjort
Avgjort av: