2005/226 Teater og konserthuset for Sørlandet IKS

Innklaget: Teater og konserthuset for Sørlandet IKS
Klager: Cowi AS
Saksdokument: 2005 226 Avvisning Cowi AS Teater Og Konserthus For Sørlandet IKS
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager deltok i en åpen abudskonkurranse for anskaffelse av spesialrådgivningstjeneste innen elektroakustikk for rådgivende ingeniører. Klager anfører at innklagedes avvisning av selskapets tilbud er urettmessig.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EPE
Registrert inn: 01.08.2005
Avsluttet: 20.10.2006
Status: Avgjort
Avgjort av: