Gå til innhold

2005/245 Aetat Larvik

Innklaget:Aetat Larvik
Klager:FuCom
Saksdokument:2005245
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling til innkjøp av arbeidsmarkedskurs. Nemnda fant at konkurransegrunnlaget ikke var klart nok utformet, jf anskaffelsesloven § 5, og at innklagede i strid med samme bestemmelse hadde godtatt tilbud som avvek fra minstekrav i konkurransegrunnlaget om 38 ukers undervisningstid.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:hml
Registrert inn:02.09.2005
Avsluttet:23.10.2006
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda