Gå til innhold

2005/245 Aetat Larvik

Innklaget: Aetat Larvik
Klager: FuCom
Saksdokument: 2005245
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling til innkjøp av arbeidsmarkedskurs. Nemnda fant at konkurransegrunnlaget ikke var klart nok utformet, jf anskaffelsesloven § 5, og at innklagede i strid med samme bestemmelse hadde godtatt tilbud som avvek fra minstekrav i konkurransegrunnlaget om 38 ukers undervisningstid.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: hml
Registrert inn: 02.09.2005
Avsluttet: 23.10.2006
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda