2006/20 Kristiansand kommune

Innklaget: Kristiansand kommune
Klager: Sønnico Installasjon
Saksdokument: 200620
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende entreprisekontrakt på elektroniske arbeider. Klagenemnda fant ikke grunnlag for å konstatere at innklagedes tildelingsevaluering var truffet på grunnlag av en uriktig saksbehandling og uriktig faktum, og heller ikke at denne fremstod som usaklig, vilkårlig eller kvalifisert urimelig.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 16.01.2006
Avsluttet: 29.01.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda