2006/3 Forsvarets logistikkorganisasjon

Innklaget: Forsvarets logistikkorganisasjon
Klager: Joh-system AS
Saksdokument: 20063
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse,Evaluerings- eller prismodell

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for kjøp av næringsmidler til Forsvarets brukende avdelinger. Nemnda fant at klagers forbehold om tildeling av samtlige varegrupper i realiteten var en forutsetning for klagers priser og at innklagedes forkastelse av klagers tilbud i sammenligning med foretrukne tilbyder dermed ikke utgjorde brudd på regelverket om offentlige anskaffelser.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: hml
Registrert inn: 05.01.2006
Avsluttet: 18.12.2006
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda