2006/35 KystTele AS

Innklaget: KystTele AS
Klager: Nexans Norway AS
Saksdokument: 200635
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om levering og installasjon av en fiberoptisk sjøkabel. Klagenemnda kom til at anskaffelsen var omfattet av forsyningsforskriften. Da oppdragsgiver hadde lagt til grunn at konkurransen falt utenfor forsyningsforskriften, og sakens øvrige anførsler for øvrig ikke egnet seg til skriftlig behandling, tok ikke klagenemnda stilling til disse.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 21.02.2006
Avsluttet: 12.02.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda