2006/6 Bærum kommune

Innklaget: Bærum kommune
Klager: Trio Entreprenør AS
Saksdokument: 20066
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet

Sammendrag

Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse om bygningsmessige entrepriser og administrasjon av sideentrepriser tilknyttet rehabilitering av en skole. Klagers anførsler om at klagers tilbud urettmessig var gitt et tillegg for prisstigning, og at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist, førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EPE
Registrert inn: 09.01.2006
Avsluttet: 11.12.2006
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda