2006/7 Hemnes kommune

Innklaget: Hemnes kommune
Klager: Siemens AS
Saksdokument: 20067
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende entreprise på elektrotekniske anlegg. Klagers mange avvik fra konkurransegrunnlagets tekniske spesifikasjoner i tilbudet utgjorde tilstrekkelig avvisningsgrunn og innklagedes begrunnelse for avvisning var rettmessig.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 10.01.2006
Avsluttet: 18.12.2006
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda