2006/96 Vestviken kollektivtrafikk

Innklaget: Vestviken kollektivtrafikk
Klager: Norges Taxiforbund
Saksdokument: 200696
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Frister,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse vedrørende spesialskyss av skoleelever. Klagenemnda kom til at innklagede brøt anskaffelsesforskriften § 7-2 ved å fastsette kortere frister for forespørsel om deltagelse og innlevering av tilbud enn dem angitt i anskaffelsesforskriften. Innklagede brøt videre kravet til forutberegnelighet i anskaffelseslovens § 5 ved å angi motstridende tildelingskriterier i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 21.06.2006
Avsluttet: 26.03.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda