Gå til innhold

2007/1 Sosial- og helsedirektoratet

Innklaget: Sosial- og helsedirektoratet
Klager: Jakop Hatteland Computer AS
Saksdokument: 20071
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EPE
Registrert inn: 11.03.2006
Avsluttet: 08.02.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat