Gå til innhold

2007/2 Undervisningsbygg Oslo KF

Innklaget: Undervisningsbygg Oslo KF
Klager: Abmas Elektro AS
Saksdokument: 20072
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende demontering av gamle PCB-holdige armaturer, og montering og levering av inntil 5000 nye armaturer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å avvise klagers tilbud.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: RSA
Registrert inn: 03.01.2007
Avsluttet: 04.06.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda