2007/24 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS

Innklaget: Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
Klager: Åsmund Pettersen og Sønn AS
Saksdokument: 200724
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede foretok en anskaffelse av hjullaster uten å kunngjøre denne i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Anskaffelsens verdi oversteg den nasjonale terskelverdi, og klagenemnda fant at kunngjøringsplikten i forskriften § 13-1 var brutt.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 20070223
Avsluttet: 20070521
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda