2007/40 Rogaland fylkeskommune

Innklaget: Rogaland fylkeskommune
Klager: Kreativt Næringssenter
Saksdokument: 200740
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Bruk av rådgiver,Habilitet,Konkurranseform,Protokollføring,Reelle forhandlinger,Tildelingsevaluering,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandlinger vedrørende anskaffelse av etablerertjenester. Klagenemnda fant at innklagede brøt kravet til forutberegnlighet i anskaffelseslovens § 5 ved ikke å vurdere kompetansen hos tilbyderens øvrige ansatte ved vurderingen av tildelingskriteriet ?Tilbyders formelle kompetanse?, slik det fremgår av konkurransegrunnlaget. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 23.03.2007
Avsluttet: 20.08.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda