Gå til innhold

2007/6 Sande Vannverk AS

Innklaget: Sande Vannverk AS
Klager: Fred P. Holland AS
Saksdokument: 20076
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud,Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om nye vannledninger. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde oppstilt minstekrav i konkurransegrunnlaget for vurdering av alternative tilbud. Nemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til likebehandling ved å anta et alternativt tilbud.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: PLA
Registrert inn: 15.01.2007
Avsluttet: 18.06.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda