2007/64 Forsvarsbygg

Innklaget: Forsvarsbygg
Klager: Malthus AS
Saksdokument: 200764
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud,Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Innsyn/taushetsplikt,Klageadgang/klagefrist/karens

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og oppføring av befalskvarter. Klagenemnda fant at innklagede brøt forskriftens § 17-3 (2) ved ikke å gi begrunnelse for valg av tilbud. Innklagede brøt også forskriftens § 3-8 (4) ved ikke å gi nærmere begrunnelse i samsvar med regelverkets krav og derved avskjære klager fra å etterprøve tildelingsbeslutningen før kontrakt med valgte leverandør ble inngått. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 31.05.2007
Avsluttet: 17.09.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda