2007/70 Målselv kommune

Innklaget: Målselv kommune
Klager: Trulssen Maskin
Saksdokument: 200770
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende leveranse, graving, legging og montering av en hovedvannledning. Etter tilbudsfristens utløp avlyste innklagede konkurransen på grunnlag av manglende tillatelse fra grunneier til å gjennomføre prosjektet, samt på grunnlag av manglende finansiering. Klagenemnda fant at det ikke forelå saklig grunn til å avlyse konkurransen, jf forskrift om offentlige anskaffelser § 13-1 (1).

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 07.06.2007
Avsluttet: 24.09.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda