2007/74 Statskog SF

Innklaget: Statskog SF
Klager: ALLSKOG
Saksdokument: 200774
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende rammeavtale om kjøp av entreprenørtjenester for avvirkning av skog. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til konkurranse i anskaffelseslovens § 5 (2), jf forskriftens § 3-1 (1) ved å oppstille i konkurransegrunnlaget et krav om at leverandørene ikke skulle delta i andre konkurranser der Statskog SF er tilbyder.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 20.06.2007
Avsluttet: 17.09.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda