Gå til innhold

2007/8 Helse Øst RHF og Helse Sør RHF

Innklaget: Helse Øst RHF og Helse Sør RHF
Klager: Hafslund Strøm AS
Saksdokument: 20078
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen konkurranse med forhandling for porteføljeforvaltning av elektrisk energi. Klagenemnda fant ikke grunnlag for å underkjenne kvalifikasjonskriteriet om at kun porteføljeforvaltere som ikke hadde egne posisjoner i markedet kunne delta. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til likebehandling ved å kvalifisere en deltaker som hadde egne posisjoner i markedet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: hml
Registrert inn: 17.01.2007
Avsluttet: 18.06.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda