Gå til innhold

2007/85 Stor-Oslo Lokaltrafikk AS

Innklaget: Stor-Oslo Lokaltrafikk AS
Klager: Gardermoen Taxisenter AS
Saksdokument: 200785
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende minibusstransport. Klagenemnda fant at innklagede brøt kravet til forsvarlig saksbehandling og forutberegnelighet i anskaffelseslovens § 5 ved ikke å innhente og vurdere referanser for begge klagers underleverandører. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 02.07.2007
Avsluttet: 19.11.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda