Gå til innhold

2007/87 NAV AMO Rogaland

Innklaget: NAV AMO Rogaland
Klager: Kreativt Næringssenter
Saksdokument: 200787
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse,Klageadgang/klagefrist/karens,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om gjennomføring av arbeidsmarkedstiltaket ?Egenutvikling og jobbsøk?. Klagenemnda kom til at innklagede brøt forskriftens § 17-3 (2) ved ikke å gi en tilstrekkelig begrunnelse for valg av tilbud. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 28.06.2007
Avsluttet: 12.11.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda