Gå til innhold

2007/98 Universitetet i Oslo

Innklaget: Universitetet i Oslo
Klager: Hartmark Consulting AS
Saksdokument: 200798
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Frister

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende konsulentbistand for lederutviklingstjenester. Innklagede hadde satt tilbudsfristen til 17 dager. Klagenemnda kom, ut fra en konkret vurdering, til at innklagede ikke hadde brutt forskriftens § 10-1.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 08.08.2007
Avsluttet: 03.12.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda