2010/127 Måsøy kommune

Innklaget: Måsøy kommune
Klager: Prosjekteringsgruppen v/Alex Christiansen Arkitektkontor AS
Saksdokument: 2010127_2010-127
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: raso
Registrert inn: 27.04.2010
Avsluttet: 08.03.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat