2010/144 Ruter AS

Innklaget: Ruter AS
Klager: Veolia Transport Sør AS
Saksdokument: 2010144_2010-144
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LKHE
Registrert inn: 04.05.2010
Avsluttet: 13.04.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat