2010/26 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Beredt AS
Saksdokument: 201026_2010-26
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 02.02.2010
Avsluttet: 21.02.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder