2011/1 NAV Virkemiddelenhet Rogaland

Innklaget: NAV Virkemiddelenhet Rogaland
Klager: Pøbelprosjektet AS
Saksdokument: 20111
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale om arbeidsmarkedstiltak. Klagenemnda kom til at innklagede har brutt loven § 5 ved at det ikke er ført reelle forhandlinger med klager, og ved at evalueringen av tildelingskriteriene ikke har gjenspeilet de relative forskjellene mellom tilbudene verken for pris eller kvalitet. Klagers øvrige anførsler har ikke ført fram.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EIRI
Registrert inn: 04.01.2011
Avsluttet: 13.08.2012
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda