2011/5 Mattilsynet

Innklaget: Mattilsynet
Klager: Quality Manager
Saksdokument: 20115
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 07.01.2011
Avsluttet: 27.03.2012
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat