2011/56 NAV Økonomistab

Innklaget: NAV Økonomistab
Klager: Varodd AS
Saksdokument: 201156_2011-56
Avgjørelse: Avvist - uhensiktsmessig for behandling
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 22.02.2011
Avsluttet: 12.07.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder