Gå til innhold

2017/158 IVAR IKS

Innklaget:IVAR IKS
Klager:2 Marine AS
Saksdokument:2017 158 Avgjørelse - klage over avvisningsvedtak
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Endring av konkurransegrunnlag,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede publiserte en frivillig kunngjøring for kjøp og utlegging av ny sjøledning, samt etablering av fem landtak og fire landtakskummer. Klager tapte konkurransen, og påklaget innstillingen. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved selve evalueringen, og ved den begrunnelsen som var gitt. Sekretariatet kom til at klagen klart ikke kunne føre frem og avviste den som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda. Avvisningsvedtaket ble klaget inn for klagenemndas leder, som valgte å opprettholde sekretariatets vedtak.

Konkurranseform:Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:22.10.2017
Avsluttet:29.01.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Nemndsleder