Gå til innhold

2017/166 Vestvågøy kommune

Innklaget:Vestvågøy kommune
Klager:Ståle Holdahl Maskin og Transport AS
Saksdokument:2017 166 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av sommer- og vinterdrift av kommunale veier, gang- og sykkelveier, fortau og parkeringsplasser mv. Klager har anført at innklagede brøt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør, på bakgrunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav om kredittrating på tidspunktet for tildelingsevalueringen. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt regelverket.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ERGA
Registrert inn:08.11.2017
Avsluttet:29.01.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda