Gå til innhold

2017/171 Statens vegvesen Region Vest

Innklaget:Statens vegvesen Region Vest
Klager:Risa AS
Saksdokument:2017 171 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør,Ettersending/supplering,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for utførelsesentreprise for Fv. 505 Skjæveland – Foss Eikeland. Klager anførte at valgte leverandør skulle ha vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av flere av kvalifikasjonskravene i konkurransen. Klager anførte også at innklagede hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved etterfølgende innhenting av opplysninger og dokumentasjon fra valgte leverandør. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KARS
Registrert inn:10.11.2017
Avsluttet:05.02.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda