Gå til innhold

2017/188 Drammen kommune

Innklaget:Drammen kommune
Klager:Rent Norge AS
Saksdokument:2017 0188 11 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse 683387 11 1
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av renholdstjenester i Drammen kommune. Klagers anførsel om at klager var urettmessig avvist fra konkurransen og anførselen om at tilbudsfristen skulle blitt forlenget kunne klart ikke føre frem, og ble derfor avvist som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndforskriften § 9.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:05.12.2017
Avsluttet:11.12.2018
Status:Avgjort
Avgjort av:Sekretariat