Gå til innhold

2018/137 Kystverket Rederi

Innklaget:Kystverket Rederi
Klager:Cooperative Solutions AS
Saksdokument:2018 0137 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud,Habilitet,Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse for inngåelse av rammeavtale for avhending av blant annet fartøy, motorer og småutstyr. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt prinsippet om forutberegnelighet i loven § 4 ved å oppstille et uklart krav i konkurransegrunnlaget.

 

Konkurranseform:Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I LOA og FOA del I
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:12.04.2018
Avsluttet:30.06.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda