Gå til innhold

2018/165 Det kongelige hoff

Innklaget:Det kongelige hoff
Klager:Eiliv Frich Flydal
Saksdokument:2018 0165 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Det kongelige hoff inngikk avtale om malearbeider i Midtstallen ved Det kongelige slott uten å kunngjøre anskaffelsen på Doffin. Klagenemnda kom til at  Det kongelige hoff er å anse som en del av staten i anskaffelsesrettslig sammenheng, og at den aktuelle  kontrakten skulle ha vært kunngjort.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:SULE
Registrert inn:21.05.2018
Avsluttet:04.09.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda