Gå til innhold

2018/524 NTNU

Innklaget:NTNU
Klager:Tiger Consulting AS
Saksdokument:Avgjørelse Klage Over Avvisningsvedtak + Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Klager anførte at innklagede hadde begått flere brudd på regelverket ved tildelingsevalueringen. Sekretariatet kom til at klagen klart ikke kunne føre frem, og avviste den den som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9. Avvisningen ble klaget inn for klagenemndas leder, som valgte å opprettholde avvisningen.

Konkurranseform:Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I LOA og FOA del I
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:20.12.2018
Avsluttet:01.11.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Nemndsleder