Gå til innhold

2018/87 Oppegård kommune

Innklaget:Oppegård kommune
Klager:Foss & Co Eiendomsmegling AS
Saksdokument:2018 87 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale med én leverandør for anskaffelse av eiendomsmeglertjenester. Klagers anførsel om at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kravspesifikasjonens krav om at salgsoppdraget i sin helhet skal utføres av megler, førte ikke frem. Klagers anførsel om at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, førte heller ikke frem. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved evalueringen av kvalitetskriteriet, nærmere bestemt ved evalueringen av underkriteriet «Redegjørelse med hensyn til kjennskap til det lokale markedet (statistikk på omsetning)».

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:12.02.2018
Avsluttet:05.09.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda