Gå til innhold

2019/139 Lødingen kommune

Innklaget:Lødingen kommune
Klager:Ressurssenter for omstilling i kommunene
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede inviterte leverandører til å inngi tilbud på prosessveileder for etablering av omsorgstrapp og omstilling i enhet helse og omsorg i Lødingen kommune. Klager har blant annet anført at andre kriterier enn de som fremgår av tilbudsforespørselen er brukt når konkurransen er blitt avgjort, og at innklagede har brutt regelverket ved vurderingen av tildelingskriteriet “Kvalitet“.

 

Konkurranseform:Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:21.02.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: