Gå til innhold

2019/367 Hamarøy kommune

Innklaget:Hamarøy kommune
Klager:iTet AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede er deltaker i en rammeavtale om kjøp av IKT-tjenester og tilhørende utstyr som ble inngått i 2015 av Bodø kommune. Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å gjøre vesentlige endringer i avtalen med valgte leverandør.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:03.06.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: