Gå til innhold

2019/412 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: 3 Step IT AS
Saksdokument: 2019 412 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtaler om leie/leasingtjenester av ulike kategorier utstyr og eiendeler til helseforetakene i Helse Sør-Øst. Klager anførte at valgte leverandør skulle vært avvist. Klager anførte også at det forelå feil ved evalueringen av både pris- og kvalitetskriteriet. Klagenemnda fant at ingen av klagers anførsler førte frem.

 

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 27.09.2019
Avsluttet: 25.05.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda