Gå til innhold

2019/42 Stavanger kommune

Innklaget:Stavanger kommune
Klager:Senter for tilpasset opplæring (TPO)
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av heldøgns bo- og omsorgstjenester for brukere over 18 år og barnebolig. Klager har anført at de valgte leverandørenes tilbud inneholdt vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + IV LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ERGA
Registrert inn:19.01.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: