Gå til innhold

2019/42 Stavanger kommune

Innklaget:Stavanger kommune
Klager:Senter for tilpasset opplæring (TPO)
Saksdokument:Avgjørelse Klage Over Avvisningsvedtak 2019 42
Avgjørelse:Avvist - uhensiktsmessig for behandling
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av heldøgns bo- og omsorgstjenester for brukere over 18 år og barnebolig. Klager har anført at de valgte leverandørenes tilbud inneholdt vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Sekretariatet kom til at klagen klart ikke kunne føre frem og avviste den som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda. Avvisningsvedtaket ble klaget inn for klagenemndas leder, som valgte å opprettholde sekretariatets vedtak.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + IV LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ERGA
Registrert inn:19.01.2019
Avsluttet:28.02.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Nemndsleder